Onze diensten

2e Spoor

Coaching

Outplacement 

Het UWV beschrijft spoor 2 als volgt:
"Zodra er geen zicht (meer) bestaat op een structurele hervatting binnen de eigen organisatie, moet er een adequaat tweede-spoortraject worden gestart om de hervattingskansen van de arbeidsongeschikte werknemer zo veel mogelijk te vergroten".

Hoe zien wij dat?
Een tweede-spoortraject heeft als doel om kansen te vergroten. Kansen die in onze optiek hand in hand gaan met coaching, erkenning van de situatie en het zien van eigen ontwikkelpotentieel waarmee kansen omgezet worden in doelen!

Hoe geven wij dat vorm?
Een integraal traject waarbij wij kiezen voor een andere en eigentijdse benadering. Een duurzame kans creëren voor de werknemer en het beheersen van potentiële schadelast voor de werkgever.

Een deelnemer aan een coachingstraject heeft in veel gevallen al een lastige en zware periode achter de rug. Het zoeken naar een nieuw perspectief kan vervolgens voor (nog meer) stress zorgen. Wij begeleiden de deelnemer hierin zodat de bijkomstige stress minder impact zal hebben.

Hoe dan?
Dit doen we onder andere door het aanleren en trainen van bewezen, psychologische vaardigheden. Zo leren deelnemers veerkrachtig en flexibel  omgaan met de (onvermijdelijke) tegenslagen in het leven.

En dat levert op?
Hierdoor leren ze ondanks angst, onzekerheid, stress, vervelende omstandigheden tóch de weg naar waarden, wensen en behoeften te kiezen.

Tijdens een outplacementtraject staat het vinden van een nieuwe baan of het benutten van een nieuwe kans centraal. Een traject waarbij iemand er niet alleen voor moet komen te staan. 

Wat gaan we doen?
Door middel van een intensief, creatief en dynamisch groepsproces worden werkzoekenden aan elkaar gekoppeld. Ervaringen worden uitgewisseld, kansen worden gedeeld en potentieel wordt benut.

Wat is daar het voordeel van?
In elke werkzoekende schuilt namelijk ook een ambassadeur van opgedane ervaring. Vraag en aanbod wordt op een ludieke manier bij elkaar gebracht waarna werkzoekenden begeleid worden in het nemen van die belangrijke volgende stap!

 

 

Wat maakt ons uniek?

Persoonlijke groei

Persoonlijke groei is een belangrijke factor in onze trajecten. Wanneer iemand groeit als mens, groeit de professional automatisch mee.

Wij geven de persoonlijke ontwikkeling binnen onze trajecten vorm aan de hand van Acceptance & Commitment Therapy (ACT). Hiermee geven wij medewerkers een set aan psychologische vaardigheden die hen leert om veerkrachtig om te gaan met alle (interne en externe) obstakels van het leven.

Daarnaast ligt de focus op de dromen, wensen en behoeften van de deelnemers.

Aandacht

Wij houden van korte lijntjes en snel schakelen. Iedereen krijgt bij ons persoonlijke aandacht en kan rekenen op een persoonlijk aanspreekpunt.

Wij hebben en maken tijd voor ieders behoeften, dromen en mogelijkheden. Wij geloven namelijk dat alles wat je aandacht geeft, groeit!

Bij elk traject is duurzaam resultaat het doel. Dat betekent dat we heel specifiek kijken naar de omstandigheden, wensen en behoeften van de deelnemer. 

Individueel en groepen

Naast individuele trajecten bieden wij ook 2e spoor trajecten in groepsverband (max. 4 pers). De kracht van verbinding zorgt voor herkenning en erkenning.

Daarom geloven wij in de kracht van de groep, zodat men elkaar kan versterken en ondersteunen. Wij fungeren als facilitator en richtingaanwijzer, de groep doet de rest. 

4 keer per jaar (of op aanvraag) starten wij met een nieuwe groep, waarbij de deelnemers niet afkomstig zijn vanuit dezelfde werkgever. Individuele trajecten starten logischerwijs bij aanmelding.